آموزش بافتنی – قلاب بافی ۱۱ – پیراهن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۱۱۲۵ متر نخ موهر

قلاب شماره ۵