آموزش بافتنی – قلاب بافی ۱۶ – سرافن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۳۵۰ گرم نخ رنگ بژ

۱۰۰ گرم نخ به رنگ سفید

(هر ۱۰۰ گرم ، ۲۰۰ متر نخ)

سایز ۴۲-۴۰

قلاب شماره ۵