آموزش بافتنی – قلاب بافی ۱۷ – پیراهن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۵۵۰ گرم نخ

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۳۰ متر نخ )

سایز :۴۰-۳۸

قلاب شماره : ۴.۵

ابتدا ۳ عدد موتیف ببافید و به هنگام بافت رج آخر، موتیفها را به هم وصل کنید. بعد قسمت بالای لباس را ببافید. برای شروع، ۵۷ زنجیره برای هر آستین و ۷۹ زنجیره برای قسمت وسط لباس ( روی ۳ عدد موتیف ) در نظر بگیرید و بافت را تا ارتفاع ۲۱ سانتیمتر ادامه دهید. بعد قسمت یقه را جدا کنید و رج بعد، با اضافه کردن زنجیره به همان تعداد، به بافت ادامه دهید تا به ارتفاع ۲۱ سانتیمتر برسید. بعد ۳ عدد موتیف دیگر ببافید و این بار به هنگام بافت رج آخر، موتیفها را به هم و به قسمت وسط بافت (۷۹ زنجیره ) وصل کنید.

برای قسمت پایین لباس، روی هر ۳ موتیف، ۷۸ زنجیره در نظر بگیرید ( پشت و جلو  ۱۵۶ زنجیره ) و به بافت ادامه دهیـد تا به ارتفاع حداقل ۱۷.۵ سانتیمتر و حداکثر ۲۵.۵ سانتیمتر برسید.