آموزش بافتنی – قلاب بافی ۲۲ – پیراهن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۶کلاف ۱۰۰ گرمی ( هر ۱۰۰ گرم، ۲۰۰ متر نخ )

سایز ۴۰-۳۸

قلاب شماره ۳.۵