آموزش بافتنی – قلاب بافی ۲۷ – پیراهن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۳۰۰ گرم نخ برای سایز ۳۶-۳۸

۳۵۰ گرم نخ برای سایز ۴۰

۳۵۰ گرم نخ برای سایز۴۲-۴۴

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۳۰ متر نخ )

دومیل شماره ۵.۵ و قلاب شماره ۵

ابتدا برای قسمت کمر کشبافت ( یکی از زیر، یکی از رو ) ببافید. بعد ۱۰۳ (۹۱) ۸۵ زنجیره در نظر بگیرد و قسمت بالای کشبافت را ببافید. آستین را از حلقه ببافید.

۷۹ (۷۹) ۶۷ زنجیره جدا کنید و به بافتن ادامه دهید تا به ارتفاع مورد نظر( درج شده در الگوی لباس ) برسید.

برای بافتن این لباس از نخ بسیار نازک به رنگ مشکی هم استفاده شده که با نخ اصلی قاطی شده است. برای این منظور
شما به ۷۵ (۷۵) ۵۰ گرم نخ مشکی نیاز دارید. ( هر ۲۵ گرم، ۳۹۰ متر نخ )