آموزش بافتنی-قلاب بافی ۲-پیراهن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۲۲۰ گرم نخ (هر ۱۰۰ گرم ، ۳۹۰ متر)

۲۴ متر نخ فانتزی برای یقه

قلاب شماره ۲