آموزش بافتنی – قلاب بافی ۳۳

وسایل مورد نیاز:

۴۵۰متر نخ موهر به رنگ بنفش

۴۵۰ متر نخ موهر به رنگ سفید

سایز ۳۶-۳۸

قلاب شماره ۵

برای شروع بافتن پشت ۱ + ۸۱ زنجیره و نیمه جلو ۱ + ۴۱ زنجیره و آستین ۱ + ۴۱ زنجیره ببافید.