آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۳۷ – اشارپ زنانه

وسایل مورد نیاز:

۶۰۰گرم نخ ( هر ۱۰۰ گرم،۵۴۸ متر نخ )

قلاب شماره ۶

برای شروع، از نقشه شماره ۱ استفاده کنید و ۲۳ رج ببافید و در ادامه نقشه شماره ۲ را ببافید.