آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۳۹ – بلوز زنانه

وسایل مورد نیاز:

این لباس با نخ موهر بافته میشود.

۴۵۰متر نخ به رنگ بنفش و ۴۵۰ متر نخ به رنگ صورتی و ۴۵۰ متر نخ به رنگ سفید برای سایز ۴۲-۴۴

قلاب شماره ۵

برای شروع بافتن پشت و جلو بطور جداگانه ۱ + ۶۵ زنجیره و آستین ۱ + ۴۹ زنجیره ببافید. کل نقشه بافت

را ابتدا با رنگ بنفش و بعد با رنگ صورتی و بعد با رنگ سفید ببافید و این ترتیب را دوبار ببافید و بعد یک بار دیگر با بنفش ببافید.

برای بافتن آستین به ترتیب بنفش، صورتی، سفید، بنفش، صورتی ببافید.