آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۴۱ -شنل زنانه

وسایل مورد نیاز:

۱۶۸۰ متر نخ موهر

قلاب شماره ۵