آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۴۴ – بلوز زنانه

وسایل مورد نیاز:

۹۰۰ متر نخ موهربه رنگ تیره

۴۵۰ متر نخ موهربه رنگ روشن

برای سایز ۳۸ – ۴۰

قلاب شماره ۵

برای شروع بافتن پشت، ۴ + ۸۴ زنجیره و بافتن آستین ۴ + ۶۸ زنجیره ببافید. ( پشت و جلوی لباس مثل هم بافته میشوند.)