آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۴۷ – پیراهن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۶۷۵ متر نخ موهر به رنگ خاکستری تیره

۶۷۵ متر نخ موهر به رنگ آلبالویی

سایز ۳۸ – ۴۰

قلاب شماره ۶

برای شروع بافتن قسمت جلوی لباس ۳ + ۸۳ زنجیره و آستین ۳ + ۷۳ زنجیره ببافید.

قسمت پشت را مانند جلو ببافید.