آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۴۸ – بلوز زنانه

وسایل مورد نیاز:

۴۵۰ گرم نخ برای سایز ۳۶ – ۳۸

۵۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۰ – ۴۲

۵۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۴ – ۴۶

( هر ۱۰۰ گرم، ۱۸۰ متر نخ )

قلاب شماره ۵.۵

برای شروع بافتن پشت، ۱ + ۸۴ (۷۵) ۶۶  زنجیره ببافید.

برای شروع بافتن جلو، ابتدا برای سرشانهها ۱ + ۳۰ (۲۱) ۲۱ زنجیره ببافید و تا ارتفاع ۹ cm به بافتن ادامه دهید.

بعد بین این دوقسمت، ۲۴ (۳۳) ۲۴ زنجیره اضافه کنید و به بافتن ادامه دهید.

برای شروع بافتن آستین، ۱ + ۶۹ (۶۰) ۵۱ زنجیره ببافید. برای حاشیه یقه، یک رج پیکوت ببافید.