آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۵۱ – اورکت زنانه

وسایل مورد نیاز:

۴۵۰ گرم نخ برای سایز ۴۰ – ۴۲

( هر ۱۰۰ گرم، ۱۶۰ متر نخ )

میل گرد و قلاب شماره ۷

برای شروع بافتن پشت، ۳ + ۶۱ زنجیره و نیمه جلو ۳ + ۲۱ زنجیره ببافید.

برای بافتن آستین، بعد از دوختن سرشانه از دور حلقه دانه جدا کنید و به بافتن ادامه دهید تا به ارتفاع درج شده

در الگوی لباس برسید. برای مچ، ۳۳ دانه در نظر بگیرید و کشبافت ( ۲ تا از زیر، ۲ تا از رو ) ببافید.

برای حاشیه و یقه، برای هر نیمه جلو ۸۸ دانه و دور گردن ۲۸ دانه ( جمعاً ۲۰۴ دانه ) در نظر بگیرید و کشبافت ( ۲ تا از زیر، ۲ تا از رو ) ببافید.