آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۶۴ – سویشرت زنانه

وسایل مورد نیاز:

۵۰۰ گرم نخ برای سایز ۳۴ – ۳۶

۵۵۰ گرم نخ برای سایز ۳۸

۶۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۰ – ۴۲

( هر ۱۰۰ گرم ، ۲۶۰ متر نخ )

قلاب شماره ۰

برای شروع، ۳ + ۱۹۹ ( ۱۸۷ ) ۱۷۵ زنجیره ببافید و به بافتن ( نقشه ۱ ) ادامه دهید تا به حلقه برسید.

بعد برای نیمههای جلو ۵۱ ـ ۴۸ ) ۴۵ زنجیره و پشت ۹۷ ( ۹۱ ) ۸۵ زنجیره در نظر گرفته و به بافتن ادامه دهید تا به سرشانه برسید.

بعد از دوختن سرشانه، کلاه را ببافید. ۷۳ ( ۶۷ ) ۶۱ زنجیره دور یقه در نظر بگیرید و از روی نقشه بافت کلاه به ارتفاع  ۲۵۰۵ Cm ببافید. بعد برای کل حاشیه لباس، یک رج پایه بلند ببافید.