آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۷۰ – پالتو زنانه

وسایل مورد نیاز:

۷۵۰ گرم نخ برای سایز ۳۶ -۳۸

۸۵۰ گرم نخ برای سایز ۴۴ -۴۶

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۰۰ متر نخ )

قلاب شماره ۴.۵

برای شروع بافتن پشت، ۳ + ( ۱۰۷ ) ۹۳ زنجیره و نیمه جلو ۳ + ( ۵۸ ) ۵۱ زنجیره و آستین ۳ + ( ۵۸ ) ۵۱ زنجیره ببافید.

در انتها برای بافتن کلاه، ( ۱۴۲ ) ۱۲۸ زنجیره در نظر بگیرید و از قسمت یقه شروع به بافتن کنید. ارتفاع کلاه ۴۰ cm میباشد.