آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۹۳ – تیشرت زنانه

وسایل مورد نیاز:

۷۰۰ گرم نخ برای سایز ۳۸ – ۴۰

۷۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۲ – ۴۴

۸۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۶ – ۴۸

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۳۰ متر نخ )

میل گرد و قلاب شماره ۴.۵

برای شروع بافتن پشت، ۳ + ۱۰۱ ( ۹۴ ) ۸۷  زنجیره و نیمههای جلو، ۳ + ۷۳ ( ۶۹ ) ۶۶ زنجیره ببافید. برای کشبافت آستین ۹۶ ( ۸۴ ) ۷۲ دانه در نظر بگیرید و کشبافت ( دو تا از زیر، دو تا از رو ) ببافید.

برای کشبافت کمر ۲۵۲ ( ۲۳۶ ) ۲۲۰ دانه در نظر بگیرید و کشبافت ( دو تا از زیر، دو تا از رو ) ببافید.