آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۹۴ – اشارپ زنانه

وسایل مورد نیاز:

۴۵۰ گرم نخ

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۵۰ متر نخ )

قلاب شماره ۳